Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Energiczniej sięgnąć po energię słoneczną

14.03.2023

Autorzy:
Paweł Karasiński

 

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała niemałą rewolucję w energetyce. Odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys ma być gwałtowne przyspieszenie w sektorze OZE. Widząc możliwe niedobory wytwarzania energii, Unia wprowadziła czasowe ułatwienia dla budowy nowych czy modernizacji już istniejących instalacji OZE. W tym zakresie rozporządzenie Rady UE 2022/2577UE ustanawia szybsze procedowanie zezwoleń na budowę niektórych instalacji. Nowe przepisy mają jednak obowiązywać tylko do połowy 2024 r.

Nowe instalacje na starych konstrukcjach i milcząca zgoda dla 50 kW

Rozporządzenie dotyczy między innymi nowych instalacji fotowoltaicznych budowanych na istniejących konstrukcjach, tzn. stworzonych do celów innych niż produkcja energii słonecznej. Maksymalny termin na procedurę wydawania zezwoleń na instalację urządzeń wykorzystujących energię słoneczną oraz powiązanych z nimi instalacji magazynowania i podłączenia do sieci w konstrukcjach powinien wynosić trzy miesiące. Jest to termin instrukcyjny, ponieważ rozporządzenie nie przewiduje bezpośredniej możliwości budowy takich instalacji po przekroczeniu tego terminu.

Bardziej konkretnym dla inwestorów rozwiązaniem ma być uproszczenie w wydawaniu zezwoleń na instalację urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Brak odpowiedzi ze strony właściwych organów lub podmiotów w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku trzeba rozumieć tak, że zezwolenie zostało wydane. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest ograniczenie mocy takiej instalacji, która nie może przekraczać istniejącej mocy podłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Ze względu na to, że powyższy przepis został wprowadzony przez rozporządzenie Rady, jest on bezpośrednio stosowany w krajach unijnych. Ponieważ jednak procedury administracyjne w poszczególnych państwach są różne, rozporządzenie nie odnosi się do konkretnego pozwolenia (np. na budowę lub do decyzji środowiskowej), lecz mówi o „zezwoleniu na instalację”. W polskim porządku prawnym uproszczenia w budowie instalacji fotowoltaicznych do 50 kW polegają na odejściu od uzyskiwania nie tylko pozwolenia na budowę, ale nawet zgłoszenia budowy. Dlatego też stosowanie rozporządzenia w Polsce nie spowoduje przyspieszenia ani nawet zwiększenia ilości budowanych instalacji tego typu. 

[…]

Cały artykuł Pawła Karasińskiego, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

 

Bądź na bieżąco z DZP