Paweł Karasiński

Senior Associate

+48 22 557 76 33     pawel.karasinski@dzp.pl
  • Doradza klientom z branży energetycznej, zarówno podmiotom z sektora energetyki odnawialnej jak i konwencjonalnej.
  • Udziela wsparcia prawnego we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw branży elektorenergetycznej, ciepłownictwa,  paliwowej oraz gazowej, w tym w zakresie obsługi korporacyjnej, regulacyjnej, restrukturyzacjach czy też doradztwie transakcyjnym i związanym z realizacją inwestycji. 
  • Uczestniczy w obsłudze sektorowych transakcji fuzji i przejęć (M&A), prowadząc i nadzorując doradztwo przedtransakcyjne oraz świadcząc usługi wparcia prawnego w sporządzaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych.
  • Doradzał w procesach restrukturyzacyjnych polskiego sektora wydobywczego, m.in. przy utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. w transakcji nabycia kilkunastu kopalń i zakładów o wartości 2,4 mld zł czy też prywatyzacji JSW S.A.
  • Posiada zróżnicowane doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa elektrowni, elektrociepłowni, źródeł kogeneracyjnych, koksowni, spalarni odpadów, dróg krajowych i autostrad, fabryk oraz centrów logistycznych, a zwłaszcza w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.
  • Absolwent studiów Executive Master of Business Administration.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP