Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przyjazd do biura będzie podróżą służbową

23.03.2023

Autorzy:
Łukasz Górzny

Pracę zdalną po 6 kwietnia br. pracownik będzie mógł świadczyć tylko z miejsca zaakceptowanego przez szefa. Konieczność przyjazdu do siedziby firmy będzie oznaczała rozliczenie za delegację.

Na wyjeździe po uzgodnieniu

Pracownik w okresie letnim chciałby świadczyć pracę zdalnie z różnych miejsc w  Polsce. Jakie formalności powinny zostać spełnione, aby było to możliwe zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy?

Możliwość świadczenia pracy w sposób zdalny zależy co do zasady od wdrożenia tej formy wykonywania pracy przez pracodawcę, czyli przyjęcia w zakładzie pracy regulaminu pracy zdalnej bądź podpisania ze związkami zawodowymi porozumienia regulującego zasady wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli ten warunek jest spełniony, a regulamin bądź porozumienie nie stanowią inaczej, pracownik na okres letni może złożyć pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, wskazując sposób, w jaki zamierza świadczyć pracę. Dobrze byłoby, aby już we wniosku zawarł informację o miejscach, z których zamierza świadczyć pracę zdalnie. Każdorazowo bowiem wskazane miejsce musi zostać przez pracodawcę zaakceptowane. Mając to na uwadze, pracownik powinien wybrać takie miejsca, gdzie zachowane zostaną zasady określone w procedurze ochrony danych osobowych i możliwe będzie techniczne porozumiewanie się na odległość. Takie miejsce powinno też być zgodne z zasadami BHP. Każdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracownik będzie musiał złożyć pracodawcy oświadczenie, że w danym miejscu są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Jeżeli u pracodawcy nie została wdrożona praca zdalna, świadczenie pracy z różnych miejsc w Polsce możliwe będzie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym w ramach tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, na podstawie zaakceptowanego przez pracodawcę wniosku pracownika. Także w takim przypadku pracownik zobowiązany będzie przestrzegać zasad związanych z ochroną danych osobowych i BHP.

[…]

Cały artykuł Łukasza Górznego, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP