Łukasz Górzny

Senior Associate

+48 61 642 49 85     Lukasz.Gorzny@dzp.pl
  • Specjalista w prawie pracy, prawie umów, ochronie danych osobowych i prawie żywnościowym.
  • Reprezentuje klientów w sprawach sądowych, postępowaniach administracyjnych i sporach sądowo-administracyjnych.
  • Doradca m. in. przy restrukturyzacji zatrudnienia, optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem, zwiększeniem bezpieczeństwa prawnego pracodawcy przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń finansowych lub organizacyjnych, zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, relacjach pracodawców ze związkami zawodowymi, zakładowych funduszach świadczeń socjalnych, delegowaniu pracowników i niestandardowych świadczeniach dla pracowników.
  • Doradca przy wprowadzaniu pracowniczych regulacji wewnątrzzakładowych (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, zarządzenia pracodawcy), tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych, egzekwowaniu zakazów konkurencji i ochronie danych osobowych pracowników. 
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
  • Członek Stowarzyszenia Akademia Myśli.

artykuły powiązane

Następna

Bądź na bieżąco z DZP