Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Za odpady przy produkcji plastikowych butelek zapłaci zlecający ich produkcję

01.08.2023

Autorzy:
Maciej Białek

Współpracuję z kilkoma kontrahentami, dla których produkuję plastikowe butelki na ich wyroby. Takie opakowania są później w ich zakładach produkcyjnych personalizowane. Kto w świetle znowelizowanych w maju br. przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami ma ponosić opłatę za uprzątanie i zagospodarowanie takich odpadów – ja czy kontrahenci?

Nowe obowiązki, jakie wprowadziła obowiązująca od 24 maja br. nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (m.in. oznakowania produktów, finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz odprowadzania opłaty za uprzątanie i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenia powiązanej z tym ewidencji i sprawozdawczości), obciążają z założenia przedsiębiorcę. Jest on definiowany jako ten podmiot, który produkty objęte ustawą importuje, dokonuje ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wytwarza i wprowadza do obrotu (zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców). Zatem w większości przypadków rozstrzygające znaczenie będzie miało ukształtowanie łańcucha dostaw i dopiero zmiana w tym obszarze będzie mogła pozwolić na zwolnienie się z obowiązków ustawowych.

(...)

Cały artykuł Macieja Białka, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, dostępny w serwisie Dziennika Gazety Prawnej.

Bądź na bieżąco z DZP