Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe polskie prawo grup spółek – krytyka założeń konstrukcyjnych (cz. 1)

23.08.2023

Autorzy:
Prof. dr hab. Adam Opalski

W miesięczniku Przegląd Prawa Handlowego wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się artykuł prof. Adama Opalskiego, Of Counsel z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, analizujący niedawną zmianę KSH dotyczącą prawa grup spółek.

Autor poddaje ocenie przepisy wprowadzone na mocy ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (art. 211–2116 k.s.h.), które z uwagi na powszechność udziału spółek w grupach oraz wielość powiązań natury kapitałowej i gospodarczej istniejących między uczestnikami grup, stanowią jedną z najwiekszych zmian wprowadzonych w Kodeksie spółek handlowych od momentu jego uchwalenia.

Tekst stanowi krytykę konstrukcji obowiązujących przepisów podnosząc m.in. kwestię realnych możliwości jednoczesnego pogodzenia ogniskujących się w ramach grup konfliktów interesów poszczególnych spółek i zapewnienia narzędzi sprawnego zarządzania grupą.

Cały artykuł dostępny jest w Miesięczniku Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2023 na stronie wydawnictwa

Bądź na bieżąco z DZP