Prof. dr hab. Adam Opalski

Of Counsel

    adam.opalski@dzp.pl
  • Profesor nauk prawnych oraz kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ekspert w zakresie prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego.
  • Specjalizuje się w prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate finance, corporate governance, restrukturyzacji spółek oraz międzynarodowego i europejskiego prawa spółek.
  • Doradza w transakcjach fuzji i przejęć oraz w sporach korporacyjnych i postępowaniach arbitrażowych.
  • Wspiera spółki w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej (IPO) i debiucie na giełdzie oraz pozyskiwaniu finansowania.
  • Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych poświęconych tematyce prawa handlowego.
  • Członek grup roboczych: European Model Company Act, European Company Law Experts oraz European Commission Informal Expert Group on Company Law and Corporate Governance.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP