Prof. dr hab. Adam Opalski

Of Counsel

+48 22 557 76 84     adam.opalski@dzp.pl
  • Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ekspert w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.
  • Specjalista prawa spółek ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate governance, corporate finance, reorganizacji spółek, grup spółek oraz międzynarodowego i europejskiego prawa spółek.
  • Doradza w transakcjach fuzji i przejęć, w tym z udziałem instytucji finansowych, reorganizacjach spółek, sporach korporacyjnych i zagadnieniach ładu korporacyjnego, wspiera spółki w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej oraz pozyskiwaniu finansowania.
  • Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych poświęconych: wprowadzeniu do prawa polskiego prostej spółki akcyjnej jako nowej formy prawnej spółki, wprowadzeniu transgranicznego łączenia się spółek, reformie walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, reformie kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczącej prokury.
  • Redaktor naukowy i współautor wiodącego komentarza do Kodeksu spółek handlowych, współautor „Systemu Prawa Prywatnego” w częściach dotyczących spółek handlowych. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii poświęconych grupom spółek, europejskiemu prawu spółek, radzie nadzorczej spółki akcyjnej oraz instytucji kapitału zakładowego.
  • Członek grup roboczych: European Company Law Experts (2016-), European Model Company Act (2013-) oraz European Commission Informal Expert Group on Company Law and Corporate Governance (2020-).
  • Wiceprzewodniczący zespołu przy Ministrze Rozwoju do spraw przygotowania projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej (2016–2018), członek zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy prawa spółek (2006–2015).
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wykaz publikacji naukowych prof. Adama Opalskiego

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP