Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Sądowa kontrola decyzji wydawanych przez IS oraz IH

27.03.2017

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Kontynuując serię artykułów o kontrolach, jakimi objęte zostać mogą podmioty posiadające w swoim portfolio produkty kosmetyczne oraz detergenty, przedkładamy próbkę rozstrzygnięć sądów administracyjnych kontrolujących legalność decyzji inspekcji. Złożenie skargi na decyzję inspekcji jest ostatnim polem, na którym podmiot kontrolowany może podjąć polemikę z inspekcją.

Kontrola sądowa decyzji – krok po kroku

Kontrola sądowa sprawowana jest przez sądy administracyjne. Orzeczenie sądowe uchyla lub zmienia czynność administracji. Działania te nie mają jednak charakteru nadzorczego nad działalnością inspekcji. Niemal wyłącznym kryterium badania poprawności kontroli sądowej jest kontrola legalności podjętych przez inspekcję czynności. Uprawnionym do złożenia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje społeczne. Skargę do sądu administracyjnego można wnieść dopiero po wyczerpaniu drogi administracyjnej. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy ostateczną decyzję wyda organ drugiej instancji. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub dopuścił się bezczynności w terminie 30 dni od jej doręczenia skarżącemu. Po otrzymaniu takiej skargi organ administracji powinien w ciągu kolejnych 30 dni sporządzić na nią odpowiedź i przesłać wraz z aktami postępowania do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Istnieje jednak możliwość skruchy organu. W takim przypadku organ administracji, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może sam aż do dnia rozpoczęcia rozprawy przed sądem, uwzględnić skargę. Pamiętać jednak należy, że wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania wydanej decyzji.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej 1/2017

Bądź na bieżąco z DZP