Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zasady zgłoszeń wewnętrznych trzeba określić w procedurze

28.03.2024

Autorzy:
Sylwester Silski

Samo przyjęcie procedury zgłoszeń wewnętrznych to zaledwie pierwszy, chociaż bardzo ważny, krok we wdrażaniu systemu whistleblowing. Większym wyzwaniem będzie rzeczywiste zarządzanie takim systemem w organizacji. Już dzisiaj warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten obowiązek w ogóle będzie dotyczyć naszego przedsiębiorstwa. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, należy zastanowić się nad planem wdrożenia systemu whistleblowing.

Próg 50 osób

Obecny projekt ustawy o ochronie sygnalistów wskazuje, że granicą, od której dany podmiot co do zasady będzie zobowiązany przyjąć procedurę zgłoszeń wewnętrznych, będzie liczba 50 osób wykonujących pracę zarobkową. Ta liczba może budzić pewne skojarzenia w organizacjach, które przyjmowały już regulamin pracy, regulamin wynagradzania lub regulamin zfśs. W przypadku procedury zgłoszeń wewnętrznych jest jednak nieco inaczej, ponieważ jest mowa nie o pracownikach, ale „osobach wykonujących pracę zarobkową”. To samodzielna kategoria, w zakres której wchodzą nie tylko pracownicy, ale także inne osoby.

Poza pracownikami, do osób wykonujących pracę zarobkową będą się wliczać także „osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia”. Na gruncie dogmatycznym budzi to pewne wątpliwości, gdyż pracę świadczy się właśnie na podstawie umowy o pracę, podczas gdy np. na podstawie umowy o świadczenie usług z założenia nie świadczy się pracy, lecz wykonuje się usługi właśnie. Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty w obecnym kształcie, powstanie tutaj pewna niezręczność na poziomie języka prawnego. Niemniej, stosując celowościowe i funkcjonalne podejście do projektowanej regulacji wydaje się, że prawodawca ma na myśli właśnie osoby wykonujące czynności zdefiniowane w treści niektórych stosunków cywilnoprawnych, w przeważającej mierze na rzecz jednego podmiotu.

(...)

Cały artykuł Sylwestra Silskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP