Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Incydenty z obszaru HR zdominują kanały zgłoszeń

16.05.2024

Autorzy:
Sylwester Silski

Na ostatnich etapach prac rządowych do projektu ustawy o ochronie sygnalistów, nad którym pracuje obecnie sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, dopisano naruszenia prawa pracy. Będą one rozpatrywane na takich samych zasadach, jak naruszenia prawa, o których mowa w tzw. dyrektywie o ochronie sygnalistów.

Jeszcze kilka miesięcy temu praktycy dyskutowali o tym, czy w ramach systemu whistleblowing warto uwzględniać naruszenia prawa pracy jako równorzędne naruszeniom z katalogu określonego w tzw. dyrektywie o ochronie sygnalistów. Dyrektywa nie wymaga bowiem od krajowego ustawodawcy, aby sygnaliści raportujący naruszenia prawa pracy zostali objęci taką samą ochroną, jak sygnaliści zgłaszający naruszenia z obszarów wprost w niej wskazanych. Dzisiaj pytanie nie brzmi jednak „czy warto to zrobić?”, ale „jak to zrobić?”. Projektodawca włączył się bowiem do tej dyskusji, dodając naruszenia prawa pracy do ustawowego katalogu… i to na pierwszym miejscu.

Przyczyny dyskusji

Dyrektywa o ochronie sygnalistów zawiera katalog naruszeń prawa, których zgłaszanie musi zostać objęte należytą ochroną prawną w państwach członkowskich. Katalog ten w skrócie można określić jako naruszenia publicznoprawne oraz pozostające w zakresie zainteresowania samej Unii Europejskiej. Prawodawca unijny pozostawił jednak prawodawcom krajowym furtkę, pozwalając im na stosowanie szerszych katalogów naruszeń prawa w przepisach krajowych.

Cały artykuł Sylwestra Silskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP