Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Opieka farmaceutyczna w Polsce - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

07.06.2024

Autorzy:
Bartosz Wielechowski
Zuzanna Zapotoczna
Ewa Owerczuk

Miniony 2023 rok przyniósł kolejne działania w sprawie rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce. Zakończył się etap wykonawczy pierwszego programu pilotażowego przeglądów lekowych, a Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała negatywną opinię w sprawie możliwości finansowania ww. świadczenia zdrowotnego przez publicznego płatnika. To z pewnością nie jest jednak koniec dyskusji i finansowaniu opieki farmaceutycznej. W niniejszym artykule podsumowujemy dotychczasowy postęp we wdrażaniu opieki farmaceutycznej i wskazujemy, co jeszcze musi zostać zrobione, aby farmaceuci mogli w pełni korzystać z dostępnych im narzędzi.

Na czym polega opieka farmaceutyczna?

Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta i zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej. Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii. Na opiekę farmaceutyczną składają się:

  • wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.
  • wykonywanie określonych badań diagnostycznych,
  • opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta,
  • wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta,
  • prowadzenie konsultacji farmaceutycznych,

(...)

Cały artykuł Ewy Owerczuk, Associate, Zuzanny Zapotocznej, Associate i Bartosza Wielechowskiego, Associate z Praktyki Life Sciences dostępny na stronie politykazdrowotna.com.

Bądź na bieżąco z DZP