Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Postępowanie sanacyjne - narzędzie do głębokiej restrukturyzacji

09.07.2024

Autorzy:
Damian Cieśla

Celem postępowania sanacyjnego jest - tak jak każdego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego - uniknięcie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorstwa. Cel ten jest osiągany poprzez zawarcie układu z wierzycielami przedsiębiorstwa. Dzięki postępowaniu sanacyjnemu przedsiębiorca jeszcze przed zawarciem układu ma też możliwość przeprowadzenia (działania sanacyjne) na podstawie specjalnych narzędzi prawne niedostępnych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Może to przesądzić o powodzeniu całego procesu restrukturyzacji zadłużenia i uratowaniu przedsiębiorstwa.

W zamyśle ustawodawcy postępowanie sanacyjne zostało stworzone dla firm w głębokim kryzysie, które oprócz porozumienia z wierzycielami w drodze układu muszą skorzystać z rozwiązań prawnych pozwalających na głębokie zmiany w swojej strukturze aktywów, kontraktów oraz zatrudnienia. W konsekwencji postępowanie sanacyjne spośród wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych najmocniej ingeruje w sytuację prawną niewypłacalnego podmiotu. Powinno być więc wybierane wtedy, gdy sytuacja przedsiębiorstwa wymaga skorzystania z tych dodatkowych narzędzi restrukturyzacji. W przypadku, gdy potrzebne jest jedynie porozumienie z wierzycielami, postępowanie sanacyjne może nie być najlepszym wyborem chociażby z uwagi na długi czas trwania takiego postępowania.

Dłużnik musi oddać stery

Otwierając postępowanie sanacyjne przedsiębiorstwa, sąd powołuje zarządcę do kierowania przedsiębiorstwem w miejsce dotychczasowych menedżerów. Jest nią osoba, która ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może zdecydować, że czynności zwykłego zarządu mogą być wykonywane przez dłużnika, jeśli wymaga tego skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego.

(...)

Cały artykuł Damiana Cieśli, Senior Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, dostęny w serwisie Dziennika Gazety Prawnej.

Bądź na bieżąco z DZP