Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

29.01.2017

Autorzy:
Dr Małgorzata Wilińska

Wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową w Europie wynoszą poniżej 2 proc., podczas gdy w USA jest to 2,6 proc., natomiast w Japonii 3,4 proc., dlatego jednym z celów strategii Europa 2020 jest osiągnięcie poziomu inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równą 3 proc. PKB Unii Europejskiej. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki poprawie warunków inwestowania w badania i rozwój przez sektor prywatny oraz opracowanie nowego wskaźnika umożliwiającego śledzenie procesów innowacji.

Raport Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z 2015 r. wskazuje, że udział przedsiębiorstw w ogólnej liczbie umów zawartych z NCBR w 2015 r. wynosi 26,29 proc., natomiast udział przedsiębiorstw w całkowitym dofinansowaniu udzielonym przez NCBR w 2015 r. wynosi 24,17 proc. Komisja Europejska w raporcie – Innovation Union Scoreboard z 2016 r., przygotowanym w oparciu o wartości indeksu Summary Innovation Index, zaliczyła jednak Polskę do kategorii umiarkowanych innowatorów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Private Banking - Gazeta Bankowości Prywatnej, 102/2017

Bądź na bieżąco z DZP