Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Badania i rozwój

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przedsiębiorcy są głównymi beneficjentami programów pomocowych, a ich rola w budowie polskiej gospodarki opartej na wiedzy będzie zyskiwała na znaczeniu. Aby w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny naszych klientów, gwarantujemy skuteczne wsparcie na każdym etapie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. W skład zespołu wchodzą eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie B&R, specjaliści do spraw prawa własności intelektualnej oraz pozyskiwania środków publicznych.

Doradztwem wspieramy:

 • przedsiębiorców,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty PAN,
 • spin-off’y,
 • konsorcja naukowe,
 • spółki celowe uczelni wyższych,
 • fundusze inwestycyjne w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Posiadamy unikalne doświadczenie w:

 • identyfikacji badań naukowych i prac rozwojowych,
 • prowadzeniu audytów prawnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przygotowywaniu projektów umów konsorcjum,
 • przygotowaniu umów inwestycyjnych oraz umów zarządzania prawami do wyników badań naukowych wraz z odpowiednimi regulaminami,
 • przygotowywaniu indywidualnych strategii komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych,
 • analizie prawnej w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • budowaniu relacji inwestorskich, pomocy w negocjowaniu umów,
 • wsparciu w identyfikacji B+R oraz pozyskiwaniu finansowania w programach NCB.

artykuły powiązane

Seminarium "Pakiet dla Miast Średnich"

Konferencja | 21.02.2018 21 lutego w Krakowie odbędzie się seminarium "Pakiet dla Miast Średnich", na którym omówimy co warto wiedzieć o transakcjach z Polskim Funduszem Rozwoju.

cały tekst

Pierwsza książkowa publikacja Polskiej Agencji Kosmicznej

Publikacja | 05.02.2018 "Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa - Możliwości rozwoju - Pozyskiwanie środków" – kompendium wiedzy na temat funkcjonowania krajowego sektora kosmicznego.

cały tekst

Pozycja prawna Contract Research Organisation w Polsce

Publikacja | 27.11.2017 Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową w sektorze farmaceutycznym chętnie korzystają z pomocy podmiotów specjalizujących się w organizacji procesu badania klinicznego.

cały tekst

Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej

Konferencja | 30.10.2017 30 października zapraszamy do biura DZP na śniadanie biznesowe pt. "Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej", które realizujemy wspólnie z Polską Izbą Kolei.

cały tekst

Jakie korzyści może mieć przedsiębiorca z innowacji

Publikacja | 27.10.2017 Działalność B+R obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, prowadzone w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

cały tekst

III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Konferencja | 19.10.2017 W dniach 19-20 października odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, gdzie tematem przewodnim będzie "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości".

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Działalność R&D w branży gier wideo"

Konferencja | 20.09.2017 20 września zapraszamy do siedziby DZP na spotkanie "Działalność badawczo-rozwojowa w branży gier wideo", przeznaczone dla przedstawicieli firm z branży oprogramowania rozrywkowego.

cały tekst

Dylematy etyczne przy projektowaniu robotów

Publikacja | 14.09.2017 Z uwagi na możliwość szerokiej interakcji sztucznej inteligencji z ludźmi projektowanie robotów i pojazdów autonomicznych rodzi szereg dylematów etycznych w  różnych obszarach. 

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programach NCBiR

Konferencja | 31.08.2017 31 sierpnia zapraszamy do siedziby DZP na Śniadanie B+R organizowane przez naszą kancelarię i KIGEIT dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

cały tekst

Najpierw badania naukowe, potem zakup produktów

Publikacja | 28.07.2017 Tryb partnerstwa innowacyjnego został przewidziany w prawie unijnym w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji zamawiających pochodzących ze wszystkich krajów UE.

cały tekst

Czy roboty mogą mieć osobowość prawną?

Publikacja | 28.07.2017 Roboty, systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja są częścią rodzącego się Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej. Ich funkcjonowanie stwarza szereg nowych wyzwań prawnych.

cały tekst

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Publikacja | 07.07.2017 Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu zainteresowani są pozyskaniem finansowania badań i prac rozwojowych ze środków publicznych. Tym oczekiwaniom wychodzą naprzeciw programy NCBR.

cały tekst

Warsztaty "DZP ITEO Knowledge Session"

Konferencja | 29.06.2017 29 czerwca zapraszamy na warsztaty "DZP ITEO Knowledge Session", organizowane w ramach projektu DZP Future. Nasi eksperci opowiedzą o kluczowych aspektach prawnych rozwoju biznesu.

cały tekst

Warsztaty "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki"

Konferencja | 22.06.2017 22 czerwca zapraszamy Państwa na 2. warsztaty z dofinansowań projektów energetycznych ze środków krajowych i UE pt. "Partnerstwo innowacyjne dla energetyki".

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R przez przedsiębiorców

Publikacja | 16.05.2017 Zgodnie z zaprezentowanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego danymi w 2017 r. agencja wykonawcza – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie dysponowała kwotą 5,5 mld złotych.

cały tekst

III Forum Nowoczesnej Produkcji w Warszawie

Konferencja | 05.04.2017 W dniach 5-6 kwietnia odbędzie się III Forum Nowoczesnej Produkcji, którego jesteśmy Partnerem. Aktywnie wezmą w nim udział dr Małgorzata Wilińska oraz dr Aleksandra Auleytner.

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programie InnoNeuroPharm

Konferencja | 20.03.2017 W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w sektorowym programie InnoNeuroPharm, 20 marca zapraszamy na śniadanie organizowane przez Dział B+R.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

Konferencja | 10.02.2017 10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Publikacja | 29.01.2017 Jednym z celów strategii Europa 2020 jest osiągnięcie poziomu inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równą 3 proc. PKB Unii Europejskiej. Inwestować ma przede wszystkim sektor prywatny.

cały tekst

Śniadanie biznesowe Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 20.10.2016 20 października zapraszamy do dyskusji nt. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz ulg podatkowych i rozliczeń VAT w komercjalizacji i w programach NCBiR.

cały tekst

35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Konferencja | 12.09.2016 W dniach 12-16 września odbędzie się 35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. W spotkaniu udział weźmie Małgorzata Wilińska, Szef Działu B+R.

cały tekst

Kolejne śniadanie Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 08.09.2016 8 września zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zamówienia publiczne w komercjalizacji oraz w programach NCBiR". 

cały tekst

Małgorzata Wilińska pokieruje nowym działem w DZP

Aktualność | 05.05.2016 Z początkiem maja w ramach Praktyki IP&TMT utworzyliśmy Dział Badań i Rozwoju. Dołączyli do nas dr Małgorzata Wilińska, która została Szefem Działu B&R, oraz Łukasz Górecki.

cały tekst

Perspektywy finansowania projektów B+R

Konferencja | 22.03.2016 Już 22 marca zapraszamy na spotkanie z prawem własności intelektualnej i nowych technologii. Prelekcje poprowadzą Aleksandra Auleytner, Małgorzata Darowska i Wojciech Dziomdziora.

cały tekst

Nowoczesne metody zarządzania usługami publicznymi

Publikacja | 10.09.2013 Miasta przyszłości powinny w większym stopniu wykorzystywać do zarządzania i oferowania usług publicznych potencjał mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

cały tekst