Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Badania i rozwój

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przedsiębiorcy są głównymi beneficjentami programów pomocowych, a ich rola w budowie polskiej gospodarki opartej na wiedzy będzie zyskiwała na znaczeniu. Aby w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny naszych klientów, gwarantujemy skuteczne wsparcie na każdym etapie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. W skład zespołu wchodzą eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie B&R, specjaliści do spraw prawa własności intelektualnej oraz pozyskiwania środków publicznych.

Doradztwem wspieramy:

 • przedsiębiorców,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty PAN,
 • spin-off’y,
 • konsorcja naukowe,
 • spółki celowe uczelni wyższych,
 • fundusze inwestycyjne w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Posiadamy unikalne doświadczenie w:

 • identyfikacji badań naukowych i prac rozwojowych,
 • prowadzeniu audytów prawnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przygotowywaniu projektów umów konsorcjum,
 • przygotowaniu umów inwestycyjnych oraz umów zarządzania prawami do wyników badań naukowych wraz z odpowiednimi regulaminami,
 • przygotowywaniu indywidualnych strategii komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych,
 • analizie prawnej w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • budowaniu relacji inwestorskich, pomocy w negocjowaniu umów,
 • wsparciu w identyfikacji B+R oraz pozyskiwaniu finansowania w programach NCB.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP