Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

ZUS już nie zażąda spłaty zasiłku za wiele lat wstecz

19.01.2017

Autorzy:
Justyna Tyc-Brzosko

Obowiązujący od miesiąca przepis zakazuje wydania decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranego świadczenia po upływie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je wypłacono. 

Zmiana dotyczy również przypadków sprzed wejścia w życie nowelizacji.14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r., poz.1921, dalej: ustawa nowelizująca). Wprowadziła ona tylko jeden nowy przepis do ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm., dalej: ustawa systemowa), ale jakże istotny dla wielu świadczeniobiorców. Reguluje on okres przedawnienia roszczeń organów rentowych wobec ubezpieczonych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita

Bądź na bieżąco z DZP