Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jak skarżyć wojewódzkie plany gospodarki odpadami

04.10.2016

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Pominięcie w planach danej instalacji przetwarzania odpadów uniemożliwi prowadzącemu ją podmiotowi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenia na budowę.

W dniu 12 sierpnia br. weszła w życie uchwała Rady Ministrów nr 88 w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (KPGO). Przyjęcie KPGO umożliwiło urzędom marszałkowskim podjęcie, dotychczas – w istocie rzeczy – zawieszonych, prac nad projektami aktualizacji poszczególnych wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). Jest to więc czas, w którym wszystkie podmioty świadczące już usługi z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi lub zainteresowane wykonywaniem takiej działalności, powinny wykazać się dużą aktywnością.

Kierunek zmian w gospodarce odpadami przesądzony

W ciągu czterech lat jakie minęły od przyjęcia ostatnich WPGO w polityce gospodarki odpadami zmieniło się bardzo wiele. Jednym z kluczowych założeń towarzyszących przyjmowaniu KPGO stał się postulat wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomimo, bowiem, że na poziomie Unii Europejskiej pakiet dyrektyw wdrażających wspomnianą koncepcję nie został jeszcze ostatecznie przyjęty, kierunek zmian jest przesądzony.

Źródło: Rzeczpospolita, 4 października 2016

Bądź na bieżąco z DZP