Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zakres kontroli prowadzonej przez IH i PIS

05.06.2016

Przedsiębiorcy posiadający w swojej ofercie produkty kosmetyczne lub detergentowe mogą spodziewać się kontroli przeprowadzanej przez Inspekcję Handlową (IH) lub Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS). Pisaliśmy na ten temat szerzej w artykule „Jakich kontroli mogą się obawiać firmy kosmetyczne i detergentowe?” (nr 1/2016). Dopuszczalny zakres poszczególnych kontroli, kompetencje inspektorów, a w końcu prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy są określone we właściwych przepisach, a ich znajomość może zaoszczędzić każdemu przedsiębiorcy wielu zmartwień. Pomimo że kosmetyki i detergenty mogą podlegać reżimowi dwóch inspekcji, to procedury dotyczące kontroli kształtują się w obydwu przypadkach bardzo podobnie, a różnice występujące pomiędzy nimi są co do zasady dość niewielkie.

Trudne początki kontroli? Niekoniecznie

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, kontrolę zaczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie rozpoczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, konieczne jest dostarczenie ponownego zawiadomienia.
Jednak na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się w przypadku, gdy wszczęcie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Zawiadomienia nie dokonuje się również w sytuacji, w
której przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Kontrolę Inspekcji Handlowej wszczyna i prowadzi inspektor po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez wojewódzkiego inspektora. Należy zwrócić uwagę na prawidłowość oznaczenia
organu upoważniającego do przeprowadzenia kontroli oraz upoważnienia inspektora przystępującego do czynności. Upoważnienie imienne powinno zawierać datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywaną datę jej zakończenia. Kontrola powinna być prowadzona w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego. Należy pamiętać, że kontrolerzy mają prawny obowiązek przeprowadzania kontroli w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego. Wymóg ten, jak i procedurarozpoczęcia kontroli, dotyczy również działańprzeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Chemia i Biznes. Rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, 2/2016

Bądź na bieżąco z DZP