Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Leki weterynaryjne – harmonizacja przepisów na poziomie europejskim

04.11.2015

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Proces legislacyjny
We wrześniu 2014 roku Komisja Europejska skierowała do Parlamentu i Rady wniosek zawierający projekt rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Projekt ten oznacza całkowite przekształcenie przepisów odnoszących się do weterynaryjnych produktów leczniczych, dotychczas objętych zakresem dyrektywy 2001/82/W i rozporządzenia (WE) 726/2004.

Projekt jest na końcowym etapie ścieżki legislacyjnej i 9 listopada 2015 r. ma być głosowany w Komisji Parlamentarnej ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. 25 listopada 2015 r. ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE. Projekt może zatem zostać uchwalony już na przełomie roku.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Weterynaria, 10/2015

Bądź na bieżąco z DZP