Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kancelarie prawne partnerem firm chemicznych

10.05.2016

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Polski przemysł chemiczny ma duży potencjał i pewną przyszłość przed sobą. Jednak warunkiem, który musi spełnić, aby ta przyszłość stała się także rzeczywistością, jest zapewnienie sobie rozwoju i podniesienie innowacyjności.

Przyszły sukces firm chemicznych zależy od czynników wewnętrznych, czyli tego, czy dana firma jest konkurencyjna i ciągle się unowocześnia, a także od wielu czynników zewnętrznych. Zmieniające się ceny surowców na światowych rynkach czy wzrastające potęgi producentów rosyjskich i chińskich, czyli tzw. zmiany rynkowe, na które firmy z branży chemicznej muszą nieustannie reagować, w większości nie są od nich zależne. Jednak są też takie elementy środowiska, na które firmy jak najbardziej mogą mieć wpływ. Bezpośrednie oddziaływanie mają np. zmiany legislacyjne, które wpływają na rozwój branży chemicznej i jej kształtowanie się, a jednocześnie są czymś, na co owa branża i jej poszczególne firmy – wbrew powszechnej opinii – mogą mieć niemały wpływ.

Czynniki wewnętrzne oddziałujące na funkcjonowanie firm, na które mają one wpływ, są fundamentem potrzebnym do osiągania najlepszych rezultatów i stałego wzrostu. Ten cel powoduje, że firmy działające w sektorze chemicznym nieustannie stykają się z regulacjami prawnymi. Ich wielkość, rodzaj działalności i złożoność powodują, że wymagają szczegółowego doradztwa w dziedzinie finansowania, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

Ciągły rozwój wymaga pomocy prawnej w zakresie działalności na rynkach kapitałowych i doradztwa korporacyjnego. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań związane jest ze stałym podejmowaniem decyzji biznesowych oraz zawieranie kontraktów z innymi podmiotami, przy których szczególnie mocno wymagana jest profesjonalna obsługa prawna.

Firm chemicznych, z racji oferowanego asortymentu i sposobu dystrybucji, dotyczą również, w większości przypadków, zagadnienia regulacyjne oraz nierzadko konsumenckie. Także i one podlegają prawu antymopolowemu, z czym, jak często pokazuje praktyka, mają problem. Zapewnienie ciągłego rozwoju i utrzymania poziomu innowacyjności prowadzi do tego, że korzystają z regulacji prawa własności intelektualnej, przemysłowej oraz patentów. Należy też podkreślić, że konieczne jest dla nich wypracowanie efektywnych i kompleksowych zagadnień informatycznych w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony danych. Poniżej przedstawiono najbardziej strategiczne obszary działalności firm z branży chemicznej wraz ze wskazaniem, jak mogąone w nich działać i zmniejszać ryzyka z pomocą profesjonalnych kancelarii prawnych.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Chemia i Biznes, 3/2016

Bądź na bieżąco z DZP