Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ewidencja transportu odpadów – planowane zmiany

28.08.2017

Autorzy:
Maciej Białek

Podczas gdy przedstawiciele suwerena wypoczywają na sejmowych wakacjach, w ministerstwach nie ustają prace nad doskonaleniem prawodawstwa. Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji, Stały Komitet Rady Ministrów przyjął niedawno projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach i rekomendował go Radzie Ministrów. Można zatem spodziewać się rozpoczęcia etapu sejmowego już wczesną jesienią.

Zasadniczym celem nowelizacji jest transpozycja postanowień dyrektywy 2015/1127. Tym samym wprowadzane zmiany w dużej mierze dotyczą definicji odpadów niebezpiecznych, opisu ich właściwości oraz możliwości klasyfikowania niejednoznacznych odpadów jako inne niż niebezpieczne. Jak to zwykle bywa, prace implementacyjne uznano przy tym za dobrą okazję do wskazania także innych problemów wymagających legislacyjnej interwencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna pod linkiem.

Bądź na bieżąco z DZP