Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Produkty lecznicze bez ceny jednostkowej

05.04.2016

Autorzy:
Maciej Żelewski

Prowadzę aptekę. Dowiedziałem się niedawno, że nie jest już konieczne informowanie pacjentów o cenach jednostkowych na opakowaniach leków. Jak prawidłowo należy przedstawić informację o cenie oraz cenie jednostkowej produktów sprzedawanych w aptekach? Czy po ostatnich zmianach konieczne jest metkowanie?

 Wszystkie produkty sprzedawane w aptece (takie jak wyroby medyczne, suplementy diety, wybrane kosmetyki i pozostałe)
powinny mieć oznaczenie– zarówno ceną, jak i ceną jednostkową. Te dwa pojęcia– cena oraz cena jednostkowa – trzeba bowiem rozróżnić. Definicja ustawowa pojęć znajduje się w art. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (w złotych), którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, natomiast cena jednostkowa to cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 kwietnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP