Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kontrole w firmach kosmetycznych i detergentowych

20.03.2016

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Każdy firma, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, może zostać skontrolowana przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2014 r. lub w ustawach szczególnych. Organów, które mogą kontrolować przedsiębiorcę, jest wiele - od Urzędów Skarbowych, przez Urzędy Kontroli Skarbowej, po Państwową Inspekcję Pracy. Jednak w przypadku firm kosmetycznych i detergentowych istnieją kontrole przeznaczone szczególnie dla tego rodzaju działalności.

Kontrola działalności firm posiadających w swojej ofercie produkty takie, jak detergenty (definicja detergentu zawarta jest w art. 2 pkt. 1 rozporządzenia nr 648/2004) czy kosmetyki (ustawowa definicja kosmetyku zawarta jest w art. 2 pkt.1 Ustawy o kosmetykach) będzie przede wszystkim przeprowadzana przez Inspekcję Handlową oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Pomimo iż kosmetyki i detergenty podlegają reżimowi dwóch odrębnych aktów prawnych (kosmetyki- ustawa o kosmetykach z 30 marca 2001 r.; detergenty - ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011 r.), to procedury dotyczące kontroli kształtują się w obydwu przypadkach bardzo podobnie.

Pełna treść artykułu jest dostepna w załaczonym PDF.

Źródło: Chemia i Biznes. Rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej, 1/2016

Bądź na bieżąco z DZP