Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy kosmetyk przestaje być bezpieczny?

14.10.2015

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Produkty kosmetyczne w przeciwieństwie do produktów leczniczych lub żywności specjalistycznej są zasadniczo postrzegane jako towary bezpieczne – tzn. takie których nadmierne stosowanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na organizm. Taki punkt widzenia uzasadnia fakt, że najczęściej produkty kosmetyczne są stosowane powierzchniowo i nie cechują się odpowiednim działaniem farmakologicznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009 wprowadzenie do obrotu produktów kosmetycznych musi być poprzedzone odpowiednim zgłoszeniem tego faktu do Komisji Europejskiej. Takie zgłoszenie ma formę elektroniczną i zawiera najważniejsze informacje o konkretnym produkcie kosmetycznym. Dane te w szczególności mają na celu identyfikację najważniejszych cech produktu kosmetycznego - jego oznakowania, przeznaczenia i składu jakościowo-ilościowego, a także podmiotów odpowiedzialnych za właściwe prowadzenie jego obrotu na rynku. Rozporządzenie 1223/2009 szeroko wskazuje na listę tych niezbędnych informacji.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Biotechnologia.pl, 3/2015

Bądź na bieżąco z DZP