Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

2016: Nowe przepisy prawa dotyczące ochrony zdrowia

20.01.2016

W 2016 roku wchodzi w życie wiele przepisów prawa związanych z sektorem ochrony zdrowia. Poniżej wskazujemy najważniejsze akty prawne, które wejdą w życie lub ulegną zmianie w pierwszych dniach stycznia.

  1. Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

Mimo że nowelizacja przepisów Ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie 11 września 2014 r., to od stycznia 2016 r. są stosowane przepisy przyznające pielęgniarkom i położnym prawo do preskrypcji niektórych produktów leczniczych, w tym refundowanych, wystawiania zleceń na wyroby medyczne oraz skierowań na badania diagnostyczne. Zasady, według których pielęgniarki i położne wystawiają recepty, a także zaopatrywania ich w druki, sposób przechowywania recept, realizacji i kontroli zostały określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Puls Medycyny, 20 stycznia 2016 

Bądź na bieżąco z DZP