Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy można rozpisać przetarg na program lekowy, którego nie ma?

03.02.2016

Autorzy:
Marcin Pieklak

W przypadku, gdy publiczne podmioty, w szczególności szpitale, potrzebują skorzystać z niezbędnych im usług (np. wynajęcie firmy ochroniarskiej) lub uzupełnić zapasy towarów (np. żywność dla pacjentów, produkty lecznicze, wyroby medyczne), bardzo często podlegają przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Są wówczas zobowiązane do przeprowadzania postępowania przetargowego. 

O tym, czy dany podmiot leczniczy będzie podlegał przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) decyduje m.in. wartość zamówienia Przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Puls Medycyny, 3 lutego 2016

Bądź na bieżąco z DZP