Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych

05.02.2017

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski

Reforma unijnego systemu ochrony danych osobowych jest konieczna i nieunikniona. Z uwagi na rewolucyjne zmiany dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych postanowiliśmy przybliżyć Państwu wybrane nowe wymogi, obowiązki i obostrzenia w raporcie pt. "Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych. Syntetyczne porównanie nowego europejskiego rozporządzenia z ustawą o ochronie danych osobowych". Zapraszamy nie tylko do zapoznania się z naszym omówieniem, ale także do kontaktu w celu kontynuacji zapoczątkowanej w nim dyskusji.

4 lata prac analitycznych i uzgodnień pomiędzy organami unijnymi, zaowocowały przyjęciem unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które 25 maja 2018 r. zastąpi zarówno Dyrektywę jak i regulacje krajowe, w tym m.in. UODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w całkowicie nowym otoczeniu prawnym, a owa powszechna europejska regulacja będzie oddziaływała wprost na prawa i obowiązki zarówno podmiotów z Unii, jak i z krajów spoza UE.

Konieczność wprowadzenia kompleksowych zmian determinowana jest wieloma okolicznościami. Na pierwszy plan wysuwa się fakt, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujące w UE, liczą sobie już ponad 20 lat. Ponadto rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych przyjęte w krajach członkowskich UE znacząco się od siebie różnią.

Wobec nasilającej się fali naruszeń danych osobowych nagląca stała się konieczność wyposażenia krajowych organów ochrony danych osobowych w realne środki prawne umożliwiające im skuteczne wyegzekwowanie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotychczas także i w tej dziedzinie w różnych państwach UE w różny sposób implementowano postanowienia Dyrektywy dotyczące sankcji za niezgodne przetwarzanie danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu z Bartoszem Marcinkowskim, Szefem Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych.

Pełna treść raportu pt. "Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych. Syntetyczne porównanie nowego europejskiego rozporządzenia z ustawą o ochronie danych osobowych" jest dostępna w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP