Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Już wkrótce Kodeks urbanistyczno-budowlany

09.08.2017

Autorzy:
Jerzy Sawicki
Weronika Sawik

W obecnym stanie prawnym lokalizacja inwestycji celu publicznego następuje na podstawie planu miejscowego, a w razie jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydają odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub wojewoda, każdorazowo na wniosek inwestora.

 

Źródło: Serwis Administro-Samorządowy 4(255) 2017

Bądź na bieżąco z DZP