Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Opinia brzemienna w skutki

01.06.2015

Autorzy:
Marcin Pieklak

Kiedy utworzono nowy program lekowy B.45 Minister zapewnił, że pacjent leczony w ramach programu B.45 może mieć kontynuowaną terapię w ramach współistniejącego programu B.33. Czy MZ wycofało się ze swojego stanowiska?

W marcu Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia wydał opinię, że pacjenci leczeni biologicznie w programie lekowym B.45 certolizumabem lub tocilizumabem nie mogą być następnie leczeni w programie lekowym B.33 adalimumabem, etanerceptem, golimumabem, infliksymabem lub rytuksymabem. W piśmie Departamentu stwierdzono, że w zakresie terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, obecnie obowiązujące zapisy programów nie dopuszczają przeniesienia pacjenta z programu B.45 do B.33. Przeciwko takiemu stanowisku protestowało m. in. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR).

 

O tym czy opinia Departamentu może wpłynąć na dotychczasowe kwalifikowanie pacjentów z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów do terapii w ramach programów lekowych rozmawiamy z prawnikiem Marcinem Pieklakiem.

Renata Kołton: Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjenci leczeni w ramach programu lekowego B.45 mogą być kwalifikowani do programu lekowego B.33?

Marcin Pieklak, prawnik z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, specjalizujący się w polityce lekowej: 22 kwietnia 2015 r. wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki odpowiedział na pismo Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Stanowisko ministerstwa zostało przedstawione w sposób spotykany w dokumentach sporządzanych przez ten resort. To kilka stron dywagacji o realizacji programów lekowych, brakuje natomiast jednoznacznej konkluzji co do aktualności wcześniejszych stanowisk MZ. W jej treści nie możemy doszukać się wprost wskazania, że stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z 11 marca 2015 r. nie obowiązuje.

Nie oznacza to jednak, że organ to stanowisko potwierdził. W dalszej części pisma wskazano bowiem, że na kwalifikację do programów lekowych B.33 i B.45 nie mogą wpływać pracownicy Ministerstwa Zdrowia, co należałoby uznać za wycofanie się z wcześniejszej opinii. Zgodnie z treścią pisma z 22 kwietnia decyzję o włączeniu pacjenta do terapii nadal podejmuje Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, który powinien realizować treść aktualnych programów lekowych.

Źródło: Medycyna Praktyczna, 06/2015

Całość artykułu dostępna pod linkiem: https://reumatologia.mp.pl/aktualnosci/121225,opinia-brzemienna-w-skutki

Bądź na bieżąco z DZP