Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Reklama kosmetyków w świetle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

05.04.2014

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Maciej Żelewski

W przeddzień wejścia w życie przepisów Rozporządzenia 1223/2009 dotyczącego kosmetyków, Komisja Europejska wydała dwa dokumenty, które doprecyzowują przepisy dotyczące reklamowania i przedstawiania produktów kosmetycznych. Sprecyzowanie warunków, które spełniać musi przekaz reklamowy producenta ułatwia dowodzenie, że reklama prowadzona jest w sposób niezgodny z przepisami ochrony uczciwej konkurencji. Może to prowadzić do nasilenia walki konkurencyjnej wśród producentów kosmetyków.

Zgodnie z Artykułem 20 Rozporządzenia 1223/2009 oznakowanie produktów (obejmujące m.in. tekst, nazwy, znaki towarowe, obrazy oraz wszelkie inne znaki) nie może być wykorzystywane w sposób, który przypisuje produktom cechy lub funkcje, których nie posiadają. Innymi słowy rzetelność i sprawdzalność mają być głównymi cechami strategii marketingowych w branży kosmetycznej. Przepis, który do momentu wprowadzenia ustawy wykonawczej pozostaje bez dokładnego mechanizmu wdrożeniowego, może jednak stać się podstawą do walki pomiędzy konkurentami na podstawie przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Ustawa”).

Źródło: Świat Przemysłu Kosmetycznego, 01/2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP