Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020

01.07.2015

Autorzy:
Wojciech Dziomdziora

Rynek medialny podlega bardzo dynamicznym przemianom – przede wszystkim zmienia się technologia i praktyki jej wykorzystywania,  a w ślad za nimi potrzeby oraz oczekiwania odbiorców. Wśród wielu opracowań dotyczących poszczególnych sektorów medialnych trudno znaleźć dokument, obejmujący wszystkie branże.

W tym kontekście kompleksowa „Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020” wydaje opracowaniem niezmiernie potrzebnym. Zmieniające się otoczenie prawne, konkurencyjne i technologiczne daje polskiemu rynkowi mediów ogromną szansę. Ważne jest, aby nadchodzące zmiany nie dokonywały się wyłącznie w sposób spontaniczny i nieuporządkowany. Władze publiczne oraz podmioty tego rynku ­– twórcy, producenci, dystrybutorzy, nadawcy – powinni w miarę możliwości uzgadniać interesy i o nich dyskutować. Planowany dokument ma stać się podstawą dla takiej dyskusji.

Strategia wypełnia istotną lukę na naszym rynku. Nie ma dziś żadnego dokumentu, który w sposób kompleksowy opisywałaby stan rynku i wskazywał kierunki jego rozwoju. Brakuje na ten temat debaty. Istniejące dokumenty dotyczą jedynie oddzielnych wycinków rynku (kinematografia, rynek telewizyjny, radiowy etc.), brakuje natomiast opracowań syntetycznych. Nade wszystko brakuje jednak wspólnego stanowisko przedstawicieli polskich mediów w sprawie kluczowych kwestii, które w najbliższych latach przesądzą o przyszłym kształcie i pozycji polskich mediów. Zależy nam na tym, żeby podstawą takiej dyskusji stała się „Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020”, przygotowywana przez naszą fundację.

W prace nad Strategią zaangażowali się m. in.: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. Stanisław Piątek, dr Dominik Batorski, dr Andrzej Garapich, dr Tomasz Gackowski, Agnieszka Ogrodowczyk, Wojciech Dziomdziora.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie Fundacji: http://sztukamediafilm.pl/projekty/strategia-rozwoju-rynku-medialnego-w-polsce-na-lata-2014-2020/ 

Źródło: Raport "Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015-2020" pod red. Wojciecha Dzomdziory Fundacja Sztuka-Media-Film, lipiec 2015

Bądź na bieżąco z DZP