Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Sklep nie musi ważyć sprzętu AGD

18.07.2013

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Nowa ustawa o odpadach wymusza, by firmy zajmujące się odpadami ze zużytych urządzeń RTV i AGD uzyskały wpis do rejestrów marszałków województw. Dziś są wpisane do rejestru głównego inspektora ochrony środowiska. Kiedy muszą być w nowym rejestrze?

Zgodnie z nową ustawą o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, z których powstają później odpady. Powinien on utworzyć ten rejestr najpóźniej do 23 stycznia 2016 r. Firmy objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru powinny go złożyć w terminie 6 miesięcy od jego utworzenia. Ci, którzy są obecnie wpisani do rejestru prowadzonego przez głównego inspektora ochrony środowiska, nie muszą ubiegać się o wpis do rejestru marszałka.
Zostaną oni wpisani automatycznie.
A gdzie teraz trzeba się rozliczać z działalności związanej z odpadami z urządzeń RTV i AGD?
Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacje odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obowiązane przed 23 stycznia 2013 r. do sporządzania i składania sprawozdań oraz wykazu zakładów przetwarzania na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r., są obowiązani do sporządzania i składania ich, za lata 2012–2014, stosując przepisy ustawy o
odpadach z 2001 r. Organem właściwym, któremu należy przedłożyć wskazane dokumenty, będzie zatem w dalszym ciągu główny inspektor ochrony środowiska.

Źródło: Rzeczpospolita, 18 lipca 2013

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP