Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. a opłaty podwyższone

06.10.2017

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566) budzi szczególne zainteresowanie w związku z wprowadzeniem opłat za usługi wodne, tj. m.in. za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód. Ustanowienie szczegółowego systemu rozliczeń za korzystanie z wód prowadzi do pytania o przesłanki i sposoby ponoszenia odpowiedzialności prawnej za korzystanie z usług wodnych niezgodnie z przepisami lub posiadanymi decyzjami.

W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na – dotychczas pozostający na drugim planie – fragment nowej ustawy Prawo wodne dotyczący opłat podwyższonych.

Pełna wersja tekstu jest dostępna na stronie: https://sozosfera.pl/prawo/nowe-prawo-wodne-a-oplaty-podwyzszone/

Źródło: www.sozosfera.pl, 6 października 2017

Bądź na bieżąco z DZP