Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Lepiej nie liczyć na wygaśnięcie

11.04.2013

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Umowy odbiorców odpadów podpisane z mieszkańcami pozostaną ważne

Pojawiają się wypowiedzi niektórych przedsiębiorców, że dotychczasowe umowy na odbiór odpadów miałyby wygasnąć automatycznie. Czy popiera pan to twierdzenie?
Miałoby to być efektem następczej niemożliwości świadczenia usługi, która zaistnieje po tej właśnie dacie. Jest to dyskusyjna teza. Sugerowałbym, aby przez właścicieli nieruchomości była traktowana wyłącznie jako ostatnia deska ratunku, w przypadku ewentualnego sporu sądowego z dotychczasową firmą odpadową. Przyjęcie automatycznego wygasania umów w wyniku następczej niemożliwości świadczenia jako swoiste modus vivendi uważam za nieporozumienie.
Dlaczego?
Z gruntu błędna jest teza, że niemożliwość świadczenia usługi przez dotychczasowego odbiorcę wynikać ma z faktu, że odpady będzie odbierał podmiot wybrany w drodze przetargu. Ocena taka wymaga uwzględnienia okoliczności konkretnej sprawy i postanowień konkretnej umowy. Jedynym warunkiem formalnym, który ma spełnić dotychczasowy odbiorca odpadów, jest wpis do rejestru prowadzonego przez gminę. O prawnej niemożliwości świadczenia można mówić wtedy, gdy podmiot wpisu nie uzyskał lub po uzyskaniu wpisu został z rejestru wykreślony. Jeżeli jednak będzie figurował w rejestrze, ale nie zostanie wybrany w przetargu jako odbiorca odpadów, to i tak – w mojej opinii – umowy, które ma podpisane z mieszkańcami, pozostaną ważne. Problematyczne byłoby założenie z góry, iż świadczenie dotychczasowej firmy odbierającej odpady jest niemożliwe do spełnienia ze względów faktycznych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 kwietnia 2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP