Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Były podstawy do żądania nadpłaty

25.02.2013

Autorzy:
Krzysztof Dyba

Przed 22 kwietnia 2010 r. wniesienie aportu do spółki kapitałowej było wyłączone z podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy podlegało VAT

W czerwcu 2006 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, w drodze ustanowienia nowych udziałów. Nowe udziały objął jeden wspólnik (spółka z o.o.) w zamian za gotówkę oraz za wkład niepieniężny w postaci własności działki i wymagalnej, niespornej wierzytelności. Od podwyższenia odprowadzono nieco ponad 50 tys. zł podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na początku 2010 r. podatniczka złożyła jednak wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zażądała zwrotu dużej części zapłaconego PCC. Fiskus odmówił. Uznał, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. czynność prawna polegająca na zmianie umowy spółki podlegała opodatkowaniu PCC. Nie była to bowiem
czynność objęta obowiązkiem podatkowym w VAT. Zwolnienie z VAT obejmowało jedynie wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego. Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie do sądu i wygrała. Po szczegółowej analizie orzecznictwa
sądowego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę podatniczki. Sąd zauważył, że nowelizacja z 22 stycznia 2010 r. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU nr 44, poz. 251) ustanawia nowość normatywną. Polega ona na nieobjęciu wyłączeniem zmian umowy spółki. Zdaniem WSA, skoro ustawodawca nakazał przyjąć fikcję, że wniesienie aportu do spółki kapitałowej jest jednocześnie zmianą umowy spółki, to od dnia wejścia w życie nowej regulacji, tj. od 22 kwietnia 2010 r., czynność wniesienia aportu nie jest objęta zakresem wyłączenia z PCC.

Źródło: Rzeczpospolita, 25 lutego 2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP