Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa refundacyjna

14.02.2013

Autorzy:
Prof. dr hab. Marcin Matczak
Dr Anna Partyka-Opiela

Biznes farmaceutyczny a prawo- refleksje po roku obowiązywania

W rok 2012 branża farmaceutyczna weszła bardzo niepewnie, nie wiedząc (pomimo licznych wypowiedzi ekspertów i prawników) jak naprawdę będzie funkcjonował rynek z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie refundacji leków. Od momentu ukazania się projektu ustawy refundacyjnej, ze względu na jej reformatorski charakter oraz kontrowersyjność i niejasność poszczególnych
uregulowań, była ona przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej. Wiele wątpliwości i uwag krytycznych odnośnie poszczególnych przepisów ustawy, prezentowanych jeszcze na etapie jej projektowania przez tzw. stronę społeczną czyli przedsiębiorców, prawników oraz organizacje przedsiębiorcówi, nie zostało niestety uwzględnionych przez jej twórców. Konsekwencją tego jest funkcjonowanie aktu prawnego, który zawiera wiele wad legislacyjnych, sprawiających, iż zawarte w niej instytucje i rozwiązania prawne, a także sposób w jaki są interpretowane i stosowane w praktyce przez organy administracji odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu refundacyjnego, wywołują wiele poważnych problemów praktycznych, które wprost przekładają się nie tylko na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego, ale także, o ile nie przede wszystkim, na dostępność leków oraz poziom
współpłacenia dla pacjentów.

Źródło: Pharmaceutical Representative Polska, 02-03/2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP