Prof. dr hab. Marcin Matczak

Partner

+48 22 557 76 00     marcin.matczak@dzp.pl
 • Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Specjalista w zakresie prawa publicznego, interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa.
 • Autor ponad pięćdziesięciu polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym dwóch monografii. 
 • Redaktor naczelny Life Sciences Law Blog, autor wielu tekstów popularnonaukowych z zakresu prawa, publikowanych m.in. w Tygodniku Powszechnym i na Verfassungsblog.
 • Doradca przedsiębiorców funkcjonujących na rynku farmaceutycznym, w tym producentów i dystrybutorów.
 • Ekspert w zakresie prawa żywnościowego, w szczególności kwestii produktów z pogranicza, suplementów diety i kosmetyków, a także w zakresie wyrobów medycznych i produktów biotechnologicznych.
 • Doradza na rzecz sektora FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem branży alkoholowej i tytoniowej.
 • Doradza w sprawach związanych z porozumieniami antykonkurencyjnymi, nadużywaniem pozycji dominującej oraz praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów.
 • Doradza na rzecz stowarzyszeń biznesowych w procesie konsultacji projektów legislacyjnych.
 • Jest autorem licznych wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji prawa gospodarczego budzących wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i pełnomocnikiem w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego. 
 • Członek Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
 • Członek Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP