Dr Anna Partyka-Opiela

Partner

"Jeśli uważasz, że przestrzeganie przepisów jest kosztowne – sprawdź, ile jest warta niezgodność."

+48 661 363 505     anna.partyka-opiela@dzp.pl
 • Jest doktorem prawa, szefem zespołu compliance kancelarii DZP.
 • Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance i zapobiegania korupcji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw.
 • Ma doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć.
 • Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze antykorupcyjnym, w tym szczególnie w branżach regulowanych, takich jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny.
 • Ma wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny - zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, compliance i zapobiegania korupcji, brała udział w procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, m.in. w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne).
 • Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

artykuły powiązane

 • Raportowanie ESG w prawie i praktyce

  Konferencja | 08.11.2023

  W dniach 8-9 listopada odbędzie się szkolenie organizowane przez MMC Polska, podczas którego Anna Partyka-Opiela, szefowa zespołu compliance omówi wymogi dotyczące raportowania ESG.

  cały tekst

 • Czas na ESG

  Konferencja | 27.09.2023

  W dniach 27-28 września odbędzie się konferencja podczas której Anna Partyka-Opiela, szefowa zespołu compliance oraz Maria Papis, Associate, poprowadzą panel dotyczący rozwiązań wpływających na dobrostan pracowników.

  cały tekst

 • Camp ESG

  Konferencja | 25.09.2023

  Spotkanie poświęcone będzie tematyce wdrażania i efektywnego zarządzania strategią ESG w organizacjach. W jego ramach warsztat na temat diversity i inclusion w dokumentach poprowadzi Anna Partyka-Opiela.

  cały tekst

 • Raport dot. poprawy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce – wspólna inicjatywa UNICEF Polska i DZP

  Aktualność | 18.09.2023

  Dostępność i jakość ochrony zdrowia psychicznego młodych w Polsce jest na dramatycznie niskim poziomie. Potrzeba systemowych rozwiązań, których wdrożenie w sposób długofalowy wpłynie na poprawę tego stanu rzeczy.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP