Dr Anna Partyka-Opiela

Partner

"Jeśli uważasz, że przestrzeganie przepisów jest kosztowne – sprawdź, ile jest warta niezgodność."

+48 661 363 505     anna.partyka-opiela@dzp.pl
  • Jest doktorem prawa, szefem zespołu compliance kancelarii DZP.
  • Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance i zapobiegania korupcji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw.
  • Ma doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć.
  • Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze antykorupcyjnym, w tym szczególnie w branżach regulowanych, takich jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny.
  • Ma wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny - zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, compliance i zapobiegania korupcji, brała udział w procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, m.in. w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne).
  • Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP