Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe instytucje planowania przestrzennego w gminach

29.11.2017

Autorzy:
Jerzy Sawicki
Weronika Sawik

W obliczu przedłużających się prac nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zdecydowało się w kilku ustawach okołokodeksowych wprowadzić najpilniejsze zdaniem resortu rozwiązania pierwotnie planowane w kodeksie. Projektowana ustawa inwestycyjna nowelizuje liczne akty prawne, m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając nowe instytucje prawne, które w ocenie resortu mają usprawnić proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększyć ład przestrzenny w gminach.

Pod koniec września br. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (dalej: MIB) zaprezentowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (dalej: projekt ustawy inwestycyjnej). Jest ona pokłosiem konsultacji społecznych projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (dalej: projekt KUB). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie projekt ustawy inwestycyjnej (w wersji na dzień wysłania GSiA do druku) wprowadza w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie gmin.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, 12/2017

Bądź na bieżąco z DZP