Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Opłaty za korzystanie z utworów muzycznych i audiowizualnych w obiektach hotelowych

05.10.2012

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner
Jakub Kubalski

Wymagania gości hotelowych wobec standardu i dodatkowych usług świadczonych w hotelach z każdym rokiem są coraz wyższe. Obecnie nie dziwią pytania o dostęp do bezprzewodowego łącza WiFi, sejfu lub o telewizory w pokojach.

To ostatnie oczekiwanie jest zresztą przedmiotem aktów wykonawczych do ustawy o usługach turystycznych, tj. już jednogwiazdkowe hotele powinny zapewniać gościom możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym. W tak przedstawionym stanie rzeczy, należy zastanowić się nad kwestią rozpowszechniania przez hotele utworów za pośrednictwem odbiorników radiowych oraz telewizyjnych.

Publiczne odtwarzanie utworów w hotelach

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych odrębnym polem eksploatacji (sposobem na korzystanie z utworów) jest w szczególności tzw. publiczne odtworzenie utworu. Powszechnie uważa się, iż publiczne odtwarzanie obejmuje również odbiór przez gości hotelowych programu radiowego lub telewizyjnego w pokojach hotelowych. Operator hotelowy umieszczając bowiem odbiorniki radiowe lub telewizyjne w pokojach lub nawet w pomieszczeniach ogólnodostępnych, umożliwia gościom użytek z utworów chronionych prawem autorskim, a rozpowszechnianych za pomocą tych urządzeń. Takie rozumowanie jest potwierdzone zarówno przez orzecznictwo sądów polskich, jak i sądów Unii Europejskiej. W jednym ze swoich orzeczeń, Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdza, że „[…] rozprowadzanie sygnału przy pomocy zainstalowanych odbiorników telewizyjnych przez podmiot świadczący usługi hotelarskie na rzecz jego klientów zajmujących pokoje hotelowe stanowi publiczne udostępnianie […], niezależnie od wykorzystanej techniki przekazu sygnału. […] Prywatny charakter pokoi hotelowych nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że udostępnienie w nich utworu przy pomocy odbiorników telewizyjnych stanowi publiczne udostępnienie”. W związku z tym, twórcom takich utworów należy się „godziwe wynagrodzenie”, którego zapłata może nastąpić za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania.

Źródło: Poradnik Inwestora Hotelowego 2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP