Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nadmierna ochrona w nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego

03.03.2012

W dyskusji nad neutralnością i nowymi obowiązkami dostawców usług telekomunikacyjnych należy uwzględnić fakt, iż wypełnianie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa oraz integralności sieci i usług związane jest de facto z zarządzaniem ruchem. Zarządzanie to jest już zatem praktykowane, więc dalsza dyskusja dobrze, aby miała na celu doprecyzowanie i ujednolicenie szczegółowych zasad zarządzania oraz ustalenie ich wzajemnego oddziaływania.

P rojekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego ma na celu implementację dyrektyw 2009/140/WE oraz 2009/136/WE, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 25 listopada 2009 r. Dyrektywy te zmieniają poprzednie regulacje telekomunikacyjne tworzące tzw. pakiet dyrektyw 2002. Zmieniona została m.in. dyrektywa 2002/58/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego 18 stycznia 2012 r. została przyjęta przez komitet Rady Ministrów do spraw europejskich i projekt ma trafi ć pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów.

Ochrona użytkowników

Nowe przepisy mają lepiej chronić użytkowników, tym samym nakładają dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wskazuje się wielokrotnie w różnych publikacjach dotyczących tego zagadnienia, iż umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych i regulamin będą bardziej rozbudowane, a przez to nieczytelne. Wprowadzenie wielu obowiązków informacyjnych stanowi kontynuację szerszej polityki Komisji Europejskiej realizowanej nie tylko w stosunku do sektora telekomunikacyjnego, ale też np. sektora fi nansowego1. Objawia się też ona w przyjęciu przez Parlament Europejski dyrektywy o prawach konsumenta (The Consumer Rights Directive 20011/83/EU2). Przepisy tej nowej dyrektywy muszą zostać wprowadzone najpóźniej do końca 2013 r. przez państwa członkowskie.

Źródło: Prawo i Regulacje, 03/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP