Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

W jakiej formule prowadzić ITPOK, czyli wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej przedsięwzięcia

02.03.2012

Autorzy:
Katarzyna Kuźma

Jednym z głównych celów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) było stworzenie warunków do budowy nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Służyć temu miało m.in. wprowadzenie w Nowelizacji kategorii regionalnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych („Instalacja Regionalna”) posiadających wyłączność na przetwarzanie trzech frakcji odpadów komunalnych na terenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi („Region”). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („UCPG”) nakłada obecnie na gminy obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji Instalacji Regionalnych („Zadanie”) oraz osiągnięcia celów ilościowych, w szczególności w zakresie redukcji ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Celem ustawodawcy było uregulowanie w UCPG w sposób szczególny – w stosunku do ustawy o gospodarce komunalnej3) – form realizacji Zadania oraz innych obowiazków w zakresie gospodarki odpadami. UCPG w art. 3a ust. 1 wskazuje trzy formy realizacji przez gminy zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji Instalacji Regionalnych. W kazdym przypadku Zadanie ma byc realizowane przez gmine lub zwiazek miedzygminny we współpracy z partnerem prywatnym. UCPG wyklucza z zasady mozliwosc samodzielnej realizacji Zadania przez gminy. Jednoczesnie UCPG nie wyłacza mozliwosci samodzielnej budowy instalacji przez przedsiebiorców, bez jakiegokolwiek udziału gminy. Wskazanie jednego uniwersalnego i optymalnego modelu organizacyjnoprawnego dla realizacji Zadania nie jest mozliwe. Kazdy z przypadków wymaga odrebnej analizy i rozwiazania dopasowanego do konkretnych warunków lokalnych. Wobec powyzszego, artykuł koncentruje sie na wybranych okolicznosciach, które determinuja wybór formy realizacji Zadania zarówno z punktu widzenia gmin, jak i przedsiebiorców zainteresowanych budowa i eksploatacja ITPOK, a w szczególnosci na ryzykach zwiazanych z budowa prywatnego ITPOK przez przedsiebiorce. W pierwszej kolejnosci nalezy zwrócic uwage, iz wybór modelu realizacji Zadania jest scisle powiazany z metoda przetwarzania odpadów, która ma zapewniac Instalacja Regionalna. Wybór konkretnej metody przetwarzania oraz technologii, która bedzie stosowac instalacja ma bezposredni wpływ na koszt budowy, jak równiez na koszty i przychody z eksploatacji Instalacji Regionalnej.

Źródło: Nowa Energia, 1(25)/2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

 

Bądź na bieżąco z DZP