Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Dzienniki urzędowe już tylko w internecie

13.12.2011

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

Nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Przewiduje ona m.in. obowiązek publikowania dzienników urzędowych wyłącznie w wersji elektronicznej. Jakie zadania czekają kadrę kierowniczą administracji publicznej i w jaki sposób je realizować?

Celem nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dalej: nowelizacja) jest usprawnianie dostępu obywateli do aktów prawnych ogłaszanych przez organy władzy publicznej. Zmiana ma służyć pełniejszej realizacji zasady zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa. Istotnym jej celem było także zmniejszenie wysokich kosztów druku i dystrybucji dzienników urzędowych, co, biorąc pod uwagę coraz powszechniejszy dostęp obywateli do internetu, jest w pełni zasadne. Polska w momencie wejścia w życie nowelizacji dołączy do licznego grona państw, w których odstąpiono lub znacznie ograniczono dystrybucję aktów prawnych w formie drukowanej na rzecz tańszej i efektywniejszej formy elektronicznej. Przed wejściem w życie nowelizacji dzienniki urzędowe wydawano zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych (dalej: ustawa) zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Stan ten miał jednak charakter przejściowy i wraz z wejściem w życie nowelizacji wprowadzona zostanie reguła, zgodnie z którą dzienniki urzędowe będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej.

Źródło: Karda kierownicza w administracji, 12/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP