Dr Tomasz Zalasiński

Counsel

"Wzajemne zaufanie jest najważniejszym elementem doradztwa prawnego."

vcard +48 22 557 76 22     tomasz.zalasinski@dzp.pl
  • Doradza spółkom z branż regulowanych (farmaceutycznej i żywnościowej, a także ubezpieczeniowej, energetycznej, paliwowej i alkoholowej) w zakresie ich obowiązków wynikających z publicznego prawa gospodarczego.
  • Doradza izbom gospodarczym, branżowym stowarzyszeniom przedsiębiorców, związkom pracodawców i organizacjom zawodowym w toku publicznych konsultacji aktów normatywnych.
  • Doradza administracji publicznej, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, a także zakładom opieki zdrowotnej, w zakresie wykonywania ich obowiązków publicznych.
  • Autor wielu opinii prawnych oceniających zgodność z Konstytucją RP obowiązujących lub projektowanych aktów normatywnych, a także szeregu skarg konstytucyjnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
  • Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji.
  • Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
  • Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.
  • Członek Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika Polityka.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Praktyka


Specjalizacje


artykuły powiązane

Co dalej z OFE

Publikacja | 23.04.2019

Plan zmian w OFE jest konstytucyjnie dopuszczalny ale są wątpliwości co do zasadności opłaty przekształceniowej.

cały tekst

Zalasiński: zniesienie trzydziestokrotności wynagrodzenia jest sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji

Publikacja | 09.11.2018

Mają się także zmienić zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury, poprzez zróżnicowanie sposobu rozliczania skadek.

cały tekst

Inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia"

Aktualność | 05.09.2017

Wczoraj w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbyła się inauguracja Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia", Fundacji powołanej przez 6 instytutów badawczych działających w ochronie zdrowia.

cały tekst

Kontrola zadłużenia wymaga szanowania wszystkich praw

Publikacja | 28.06.2017

Czy handel długami powinien być nadzorowany przez organy założycielskie, czy pozostawać w gestii zarządzających? O sytuacji fin. lecznic i otoczeniu prawnym rozmawiali uczestnicy debaty DGP.

cały tekst

Mieliśmy zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego

Publikacja | 17.06.2017

Chcieliśmy zadać kluczowe pytania dotyczące konstytucyjnej ochrony stabilności finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zależało nam na merytorycznym rozpatrzeniu sprawy.

cały tekst

Dysfunkcyjny mech. ograniczenia finansowania zadłużenia SPZOZ

Publikacja | 29.05.2017

Uregulowane w ustawie o działalności leczniczej ograniczenie zmiany wierzyciela SPZOZ, jest zakazem restrukturyzacji długu szpitala za pomocą środków pochodzących z kapitału prywatnego.

cały tekst

Nie zakładaliśmym że będziemy musieli wycofać nasze wnioski

Publikacja | 07.03.2017

Stanowisko Sejmu RP otrzymaliśmy dopiero na dwa dni robocze przed rozprawą, a kluczowe dla sprawy stanowisko Rady Ministrów – popołudniem w przeddzień rozprawy.

cały tekst

Roli Trybunału Konstytucyjnego nie można powierzyć SN

Publikacja | 07.02.2017

Sędziowie Sądu Najwyższego nie mają wystarczającej legitymacji do wejścia w rolę negatywnego ustawodawcy, ponieważ są wyłaniani bez udziału organu założycielskiego.

cały tekst

Debata o reformie sądownictwa: Szansa czy zagrożenie

Publikacja | 31.01.2017

Sędziów do KRS będą wybierali posłowie – zakłada projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości. Skutki tego będą opłakane zarówno dla sądów, jak i zwykłych obywateli – ripostują sędziowie.

cały tekst

Tomasz Zalasiński: To była trudna sprawa

Publikacja | 24.01.2017

Rozmowa z dr. Tomaszem Zalasińskim, który prowadził przed Trybunałem Konstytucyjnym w imieniu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska sprawę niekonstytucyjności ryczałtów.

cały tekst

Tomasz Zalasiński w Komisji Ekspertów ds. Zdrowia

Aktualność | 05.10.2016

RPO powołał Komisję i zaprosił do udziału w jej pracach lekarzy i specjalistów zajmujących się tematyką funkcjonowania sys. ochrony zdrowia. Dr Tomasz Zalasiński został współprzewodniczącym Komisji.

cały tekst

Powrót do regulacji z 1997 nie rodzi zagrożenia dla państwa

Publikacja | 16.08.2016

Pozbawienie mocy niekonstytucyjnych przepisów po publikacji wyroku TK to tylko jeden ze skutków orzeczenia. Innym jest podważenie domniemania ich konstytucyjności.

cały tekst

Projekt wspólna sprawa

Aktualność | 29.04.2016

1 marca DZP wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

cały tekst

Prezydent mógł się wahać, ale tylko co do wyboru dwóch sędziów

Publikacja | 23.11.2015

Złożenie zaprzysiężenia wobec prezydenta jest aktem honorowym. Z pewnością nie jest aktem konstytutywnym powołania na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

cały tekst

Czy z krajobrazu znikną reklamy

Publikacja | 17.03.2015

Parlamentarzyści powinni się przyjrzeć przepisom, nad którymi pracują, a które mają zapobiec dowolności umieszczania reklam. Zamiast pomóc, mogą bowiem zaszkodzić – twierdzą eksperci.

cały tekst

Raport regulacyjny dot. pakietu onkologicznego i kolejkowego

Publikacja | 02.03.2015

Raport regulacyjny w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

cały tekst

Konferencja poświęcona pamięci prof. Michała Kuleszy

Aktualność | 08.01.2015

13 stycznia odbędzie się konferencja "Wspomnienie prof. Michała Kuleszy w drugą rocznicę śmierci. Reforma samorządu terytorialnego: ocena przeszłości i spojrzenie w przyszłość".

cały tekst

Suplementy diety zgodne z unijnymi przepisami

DZP doradza | 11.02.2013

Kancelaria DZP doradzała producentowi i dystrybutorowi suplementów diety – spółce ASA Sp. z o.o., w procesie dostosowania działalności do unijnych przepisów regulujących stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

cały tekst

Podsumowanie realizacji planów legislacyjnych w minionej kadencji

Aktualność | 21.01.2013

Ukazało się kolejne wydanie Raportu "Barometr Legislacyjny". Tym razem raport zawiera analizę podsumowującą realizację planów legislacyjnych rządu w minionej kadencji Sejmu RP.  

cały tekst

Nowelizacja ustawy refundacyjnej – strategiczne doradztwo dla INFARMA

DZP doradza | 14.01.2013

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała strategicznie Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy refundacyjnej. Wprowadzenie 1 stycznia 2012 r. ustawy refundacyjnej miało olbrzymi wpływ na całą branżę farmaceutyczną. Nowe regulacje dotyczące sztywnych cen i marż oraz liczne ograniczenia w zakresie sprzedaży leków refundowanych zmieniły zasady funkcjonowania branży.

cały tekst

Odważmy się współtworzyć prawo unijne – bierność drogo kosztuje

Publikacja | 02.12.2012

Administracja przeprowadza iluzoryczną ocenę wpływu projektu aktu prawnego UE na gospodarkę, a później, gdy akt ten przestaje już być projektem, okazuje się, że jego skutki stają się problematyczne, co z kolei powoduje opóźnienia w jego implementacji.

cały tekst

Potrzebna jest definicja lobbingu, która odzwierciedlałaby rzeczywistość

Publikacja | 19.09.2012

Wzrosła liczba zawodowych lobbystów pracujących w Sejmie. W 2010 r. było to 19 podmiotów, w 2011 r. – 24.

cały tekst

Dzienniki urzędowe już tylko w internecie

Publikacja | 13.12.2011

Nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Przewiduje ona m.in. obowiązek publikowania dzienników urzędowych wyłącznie w wersji elektronicznej. Jakie zadania czekają kadrę kierowniczą administracji publicznej i w jaki sposób je realizować?

cały tekst

Barometr legislacyjny - raport za I półrocze 2011

Aktualność | 17.10.2011

Prezentujemy kolejne wydanie Raportu "Barometr Legislacyjny". Prawnicy DZP wraz z ekspertami zewnętrznymi, analizują stopnień realizacji programu legislacyjnego polskiego rządu w I połowie 2011 r.

cały tekst

Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów – stan obecny i proponowane kierunki zmian

Publikacja | 08.02.2011

Planowanie działalności legislacyjnej uznawane jest w teorii legislacji za jeden z fundamentów racjonalnego tworzenia prawa.

cały tekst

Barometr legislacyjny - raport za II półrocze 2010

Aktualność | 01.02.2011

Dr Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński są współautorami raportu prezentującego analizę wykonania programu prac legislacyjnych polskiego rządu w drugiej połowie 2010 roku.

cały tekst

Dr Tomasz Zalasiński doradcą Minister Barbary Kudryckiej

Aktualność | 03.01.2011

3 stycznia minister Barbara Kudrycka w skład utworzonego przez siebie Komitetu Polityki Naukowej powołała dr. Tomasza Zalasińskiego, Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

cały tekst

Barometr legislacyjny - raport za I półrocze 2010

Aktualność | 03.08.2010

Marcin Matczak i Tomasz Zalasiński współtworzyli raport prezentujący analizę wykonania programu prac legislacyjnych polskiego rządu w pierwszej połowie 2010 roku.

cały tekst

Zreformowana legislacja

Publikacja | 30.07.2010

Jak w pierwszym roku obowiązywania reformy rządowej ścieżki legislacyjnej wpłynęła ona na skuteczność prawotwórczą rządu – pisze konstytucjonalista z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., współautor „Barometru legislacyjnego”

cały tekst

Barometr legislacyjny - raport za II półrocze 2009

Aktualność | 01.02.2010

Marcin Matczak i Tomasz Zalasiński współtworzyli raport prezentujący analizę wykonania programu prac legislacyjnych polskiego rządu w drugiej połowie 2009 roku.

cały tekst

Barometr legislacyjny - raport za I półrocze 2009

Aktualność | 24.07.2009

Nasi prawnicy - dr Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński współtworzyli analizę wykonania programu prac legislacyjnych polskiego rządu w pierwszej połowie 2009 roku.

cały tekst

Barometr legislacyjny - raport za II półrocze 2008

Aktualność | 12.02.2009

Po raz drugi został opublikowany Barometr legislacyjny. Raport prezentuje analizę wykonania programu prac legislacyjnych rządu w 2008 r. Współautorami projektu są Marcin Matczak i Tomasz Zalasiński.

cały tekst

Barometr Legislacyjny - raport za I półrocze 2008

Aktualność | 01.07.2008

Prezentujemy kolejne wydanie Raportu "Barometr legislacyjny"opublikowanego w ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo, a którego współautorami są dr Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński.

cały tekst