Dr Tomasz Zalasiński

Counsel

"Wzajemne zaufanie jest najważniejszym elementem doradztwa prawnego."

+48 22 557 76 22     tomasz.zalasinski@dzp.pl
 • Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego, a także w doradztwie dla administracji publicznej.
 • Doradza spółkom z branż regulowanych (farmaceutycznej i żywnościowej, a także ubezpieczeniowej, energetycznej, paliwowej i alkoholowej) w zakresie ich obowiązków wynikających z publicznego prawa gospodarczego.
 • Doradza izbom gospodarczym, branżowym stowarzyszeniom przedsiębiorców, związkom pracodawców i organizacjom zawodowym w toku publicznych konsultacji aktów normatywnych.
 • Doradza administracji publicznej, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, a także zakładom opieki zdrowotnej, w zakresie wykonywania ich obowiązków publicznych.
 • Przygotowuje wnioski i skargi konstytucyjne, reprezentuje podmioty publiczne i przedsiębiorców przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • Autor wielu opinii prawnych oceniających zgodność z Konstytucją RP obowiązujących lub projektowanych aktów normatywnych, a także szeregu skarg konstytucyjnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
 • Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji.
 • Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
 • Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP