Dr Tomasz Zalasiński

Counsel

"Wzajemne zaufanie jest najważniejszym elementem doradztwa prawnego."

+48 22 557 76 22     tomasz.zalasinski@dzp.pl
  • Doradza spółkom z branż regulowanych (farmaceutycznej i żywnościowej, a także ubezpieczeniowej, energetycznej, paliwowej i alkoholowej) w zakresie ich obowiązków wynikających z publicznego prawa gospodarczego.
  • Doradza izbom gospodarczym, branżowym stowarzyszeniom przedsiębiorców, związkom pracodawców i organizacjom zawodowym w toku publicznych konsultacji aktów normatywnych.
  • Doradza administracji publicznej, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, a także zakładom opieki zdrowotnej, w zakresie wykonywania ich obowiązków publicznych.
  • Autor wielu opinii prawnych oceniających zgodność z Konstytucją RP obowiązujących lub projektowanych aktów normatywnych, a także szeregu skarg konstytucyjnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
  • Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji.
  • Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
  • Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.
  • Członek Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika Polityka.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP