Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odpady komunalne- zmiany w systemie gospodarowania

07.11.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Nowe przepisy mają oczyścić Polskę

Składujemy zamiast wykorzystywać

Za dwa miesiące wejdzie w życie przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadza obowiązek odbioru przez gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nakłada na mieszkańców opłatę za gospodatowanie odpadami. Taki system gospoadarki odpadami występuje obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.

Źródło: Rzeczpospolita, 7 listopada 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP