Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w KPA: sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

30.05.2017

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Od 1 czerwca 2017 r. w postępowaniu sądowoadministracyjnym pojawi się – zamiast skargi – sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), która przynosi najdalej idącą reformę Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: kpa) od 1980 r. oraz istotne modyfikacje w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ppsa).

Tylko nowe postępowania.

Zmienione przepisy ppsa, zgodnie z art. 17 ustawy nowelizującej, stosuje się wyłącznie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wszczętych od 1 czerwca 2017 r., przy czym nie dotyczy to art. 52 i 53 ppsa, które w dotychczasowym brzmieniu będą wciąż stosowane do aktów i czynności organów administracji publicznej dokonanych przed 1 czerwca 2017 r. 

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie http://www.rp.pl/Administracja/305309985-Zmiany-w-KPA-sprzeciw-od-decyzji-kasatoryjnej.html?template=restricted#ap-1 

Źródło: Rzeczpospolita

Bądź na bieżąco z DZP