Piotr Gołaszewski

Senior Associate

+48 22 557 86 12     piotr.golaszewski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów z zakresu prawa nieruchomości, w tym prowadzeniu sporów (postępowań) cywilnych i administracyjnych z tego zakresu.
  • Ekspert w obszarze publicznego prawa nieruchomości z bogatym doświadczeniem w doradztwie na rzecz podmiotów publicznych oraz państwowych (samorządowych) osób prawnych.
  • Doradza także podmiotom prywatnym w kwestiach dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza w toku postępowań administracyjnych i sądowych z tego zakresu.
  • Wspiera klientów w kwestiach dotyczących reprywatyzacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych w tym zakresie.
  • Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
  • Jest pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP