Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Gospodarka odpadami komunalnymi po nowelizacji

09.09.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W dniu 15 lipca 2011 r., po ponad półrocznej pracy parlamentu nad projektem, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Publikacja w Dzienniku Ustaw miała miejsce 25 lipca br.

Ustawa zmienia w sposób zasadniczy model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Formalnie ustawa (z niewielkimi wyjątkami) wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r., zaś nowy system gospodarki nimi efektywnie powinien działać w poszczególnych gminach nie później niż 18 miesięcy od tej daty, czyli od 1 lipca 2013 r. W ramach niniejszego artykułu chciałbym przedstawić najistotniejsze, w moim przekonaniu, zagadnienia związane z nową regulacją, oceniając ją z perspektywy „branży śmieciowej”.

Dotychczasowe regulacje

Obecnie właścicielami odpadów komunalnych i podmiotami odpowiedzialnymi za ich zagospodarowanie są ich wytwórcy – właściciele nieruchomości. Mają oni obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności lub gminną jednostką organizacyjną, przy czym wybór podmiotu jest w zasadzie nieograniczony (istotne jest tylko posiadane zezwolenie). Wynagrodzenie za odbiór odpadów uiszczane jest przez właściciela nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 9-10/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP