Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Podsumowanie zmian w podatku VAT

15.06.2011

Od 1 kwietnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza daleko idące zmiany w podatku VAT. Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie najważniejszych zmian.

  1. Opodatkowanie nieodpłatnych przekazań Ustawodawca zdecydował się wreszcie znowelizować budzący wiele kontrowersji przepis dotyczący nieodpłatnych przekazań. O ile dotychczas poza zakresem opodatkowania pozostawały darowizny związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, obecnie opodatkowane VAT będą wszelkie darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało przy nabyciu darowanych towarów prawo do odliczenia podatku VAT (również częściowe). Zmieniono również zapisy dotyczące nieodpłatnego świadczenia usług, jednak wydaje się, iż będą to raczej zmiany doprecyzowujące, bowiem, treść nowych przepisów w dalszym ciągu pozwala argumentować, iż nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej nie będzie opodatkowane VAT.

Źródło: www.taxfin.pl, 15 czerwca 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP