Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Krytycznie o projekcie prawa grup spółek

15.05.2011

Zgodnie z informacją zamieszczoną w styczniu 2011 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości1, obecnie zawieszono prace nad projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego dotyczącym prawa grup spółek w wersji z 22.03.2010 r. do czasu opracowania nowych założeń w zakresie prawa grup spółek (tzw. prawa holdingowego). W związku z tym jeszcze bardziej aktualna staje się potrzeba omówienia kluczowych rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie, a to w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy obrana droga dla reformy polskiego prawa koncernowego powinna być kontynuowana przy opracowywaniu nowych założeń prawa koncernowego czy też warto zmienić kierunek przygotowywanych zmian. Artykuł stanowi tym samym głos w dyskusji nad nowymi założeniami prawa grup spółek.

  1. Uwagi wstępne

1.1. Stan prac nad reformą prawa grup spółek Komisja Kodyfi kacyjna Prawa Cywilnego rozpoczęła prace nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych2 dotyczącą prawa grup spółek w 2009 r.3 Wstępne projekty regulacji otworzyły szeroką dyskusję zarówno na temat poszczególnych zaproponowanych rozwiązań, jak i zasadniczych pytań o pożądany kształt polskiego prawa koncernowego4. Wraz z jej przebiegiem na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości publikowane były w latach 2009–2010 kolejne wersje projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Obecny projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych pochodzi z 22.03.2010 r.5 i tego projektu będzie dotyczyć niniejsze opracowanie.

Źródło: Przegląd Prawa Handlowego, 05/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP