Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Aktualności SAS: Samorządy bardziej ugodowe?

25.05.2017

Autorzy:
Jerzy Sawicki
Weronika Sawik

7 kwietnia br. Sejm przyjął zmieniony przez Senat tzw. „pakiet wierzycielski”, ułatwiający przedsiębiorcom dochodzenie wierzytelności. Ustawa, która czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadza modyfikacje mające m.in. na celu zachęcić podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) do zawierania ugód w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych. Zmiany wejdą w życie już 1 czerwca br.

Uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw, w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, wprowadza istotne zmiany do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja określa przesłanki uzasadniające zawarcie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej przez tzw. jednostki sektora finansów publicznych, czyli podmioty publiczne podlegające dyscyplinie finansów publicznych. Takie podmioty publiczne będą mogły zawierać ugody, jeżeli wszechstronna analiza okoliczności wykaże, że skutki ugody będą korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego. Kluczowe jest zatem dokonanie oceny, czy z perspektywy podmiotu publicznego korzystniejsze jest zakończenie sporu ugodą czy też rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie http://www.doradcasamorzadu.pl/o-nas/110-sas3-2017/3251-samorz%C4%85dy-bardziej-ugodowe.html 

Źródło: Serwis Administracyjno Samorządowy, 3/2017

Bądź na bieżąco z DZP